بازار بسته بندی انعطاف پذیر تا سال 2022

بازار بسته بندی انعطاف پذیر تا سال 2022

بر اساس اعلام اسمیترز پایرا ارزش بازار بسته بندی های انعطاف پذیر تا سال 2022 رشد 4.3 درصدی را تجربه خواهد کرد.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، بر اساس آخرین گزارش  وب سایت اسمیترز پایرا ارزش این بازار در سال 2016 میلادی مبلغ 219.5 میلیارد دلار برآورد شده است که با رشد 4.3 درصدی در سال 2022 میلادی به 282.6 میلیارد دلاری خواهد رسید.

بر اساس آنالیزهای صورت گرفته بازار بسته بندی های سنتی از قبیل بسته بندی شیشه ایی و بسته بندی قوطی فلزی بسوی بسته بندی انعطاف پذیر حرکت می کند.

بنابراین گزارش منطقه غرب اروپا 17 درصد و در منطقه شرق این قاره 7 درصد رشد بسته بندی های انعطاف پذیر خواهد بود، در امریکا جنوبی و مرکزی 4 درصد و در امریکای شمالی 19 درصد رشد پیش بینی شده است.

بیشترین رشد مربوط به منطقه آسیا و اقیانوسیه است که تا سال 2022 میلادی رشد 47درصدی را در پیش خواهد داشت. این رشد در منطقه خارمیانه و افریقا نیز 7 درصد پیش بینی شده است.

نکته قابل توجه تمام آمارهای موجود و پیش بینی های صورت گرفته عدم توجه به بحرانی جهانی به نام ویروس کرونا است؛ بی شک شیوع این ویروس در گستره جهان نقش بزرگی در بخش های مختلف بازار و آمارهای جهانی بهمراه خواهد داشت.

commentstitle
commenttitle